BELANG VAN LICHT

mensen langdurig verblijven is nabootsing van daglicht met kunstlicht belangrijk. Het licht op een werkplek op kantoor moet dus anders zijn dan bijvoorbeeld in een wachtkamer. Een hoog lichtniveau maakt je alerter. Warm licht biedt juist rust en ontspanning.
Lichtplannen voor kleinschalige zakelijke projecten neem ik graag voor mijn rekening en worden altijd gemaakt met een zekere creatieve inslag.